În sfârșit iese soarele și pe strada noastră! Vom avea un stadion nou

În urma cu câteva minute s-a aprobat PUZ-ul mult așteptat pentru stadionul Dinamo. Se arata în comunicatul PMB (Primăria Municipiului București).

“Consiliul General al Municipiului Bucuresti: Se aproba PUZ Soseaua Stefan cel Mare nr 7-9, LOT 1/2, Sector 2, i conformitate cu Avizul Arhitectului Sef nr 05/01. 02. 2019 prevazut in Anexa 1, Planul de Reglementari urbanistice vizat spre neschimbare, prezentat in Anexa 2, regulamentul Local de Urbanism reprezentand Anexa 3 si Raportul informarii si consultarii publicului nr 1254/01.02.2019, reprezentand Anexa 4.
PUZ ce face obiectul prezentei hotarari are caracter de reglementare specifica si nu da dreptul la construire pana la emiterea autorizatiei de construire.

Dupa finalizarea documentatiilor tehnico-economice, CS Dinamo va initia o hotarare de Guvern, pentru demolarea obiectivului velodrom, in conformitate cu Legea Sportului 69/2000, art. 79, alin (1^1): ”desfiintarea unor baze sportive apartinand domeniului public ori privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale se poate face numai prin hotarare a Guvernului, cu conditia ca autoritatile administratiei publice sa aprobe in prealabil, in conditiile legii, documentatiile tehnico-economice aferente unor obiective de investitii destinate educatiei fizice si sportului, care vor fi construite pe acelasi amplasament”.